ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR ve KONU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 Nişantaşı 34371 İstanbul Türkiyeadresinde mukim; Paksam Fotoğraf ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi(“Platform”) ile Websitesi ya da Uygulama üzerinden üye olan gerçek kişi arasında (“Üye”), sunulan Hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin şartların, koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir. 

 

Üye, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler:Üyelerin, işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve detayları Websitesi ve Aplikasyonda belirtilen işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Platform” tarafından Websitesi, Applikason ve/veya sair Mecralar üzerinde ortaya konulan içerik hizmetleri ve sair ilgili diğer tüm uygulamalar 

Mecra(lar):Hizmetlerin sunulacağı Websitesi, Aplikasyon ve benzeri her türlü dijital, sanal ortam

Kullanıcı(lar):Tüm Mecralarda yer alan Hizmet sayfasını ziyaret eden ve henüz üyelik işlemlerini tamamlamamış ziyaretçiler

Üye(ler):Mecralara dijital ortamda erişen ve Hizmetlerden faydalanmak amacıyla bir bedel ödeyerek ya da ödemeksizin üye olan ve üyeliği Platform tarafından onaylanan 18 yaşından büyük gerçek kişiler

Websitesi:www.photier.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Platform’un işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu Websitesi ya da dijital ortam

Aplikasyon:Üyelerin Hizmetlerden faydalanabilmesi için, kullandığı cep telefonu yazılımına uygun dijital kaynaktan cep telefonuna indirmesi gereken yazılım

Etkinlik:Nişan, düğün, mezuniyet, doğum günü kutlaması gibi, kişiler için özel ve anlamlı olan, davetiye ve/veya bedel ödemek suretiyle katınılan her türlü organizasyon

Etkinlik Sayfası: Üyelerin, katıldığı Etkinliklerde çekilen fotoğraflarının, ilgili Mecralarda sergilendiği web sayfası

Fotoğrafçı:  Platform’in anlaşmalı olduğu, Etkinliklere katılan ve Üyelerin fotoğraflarını çekerek, Platforma yükleyen görevli kişi(ler)

Fotoğraf: Üyelerin kendi rızalarıyla Fotoğrafçı tarafından, bir makine marifetiyle çekilen tüm görselleri

Üye Sayfası:Üye’nin Websitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan, Yarışmalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel web sayfası

 

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1Üyestatüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen 18 yaşından büyük Kullanıcı’nın; Websitesinde bulunan Platform Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, Fotoğrafını yüklemesi; ya da Facebook hesabı var ise, bu kanaldan bilgilerini otomatik olarak sağlaması; ve üyelik başvurusunun Platform tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme ve Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle, üyeliğin gerçekleşememesinden, satın alınan Fotoğrafın teslim edilememesinden, Fotoğrafların yanlış kişilere tesliminden, ücret iadesi yapılamamasından ve sair her türlü durumdan doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı ve Üye sorumludur. 

3.2Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyeliği onaylanan kişi üzerinde doğmakta olup, Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik veya Fotoğraflara dair hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Platform’den talepte bulunması halinde Platform; kimlik tespiti ve bireysel görüşmeler yapabilecek, karara varmak adına gerekli her türlü araştırmaları gerçekleştirebilecek ve nihai karara vararak yalnız bir gerçek kişinin ilgili üyelik hesap hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır. Böyle bir durumda Platform’un hukuka aykırı olarak oluşturulan üyelikten ve/veya yüklenen Fotoğraftan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacak, gerçek hak sahibine karşı tek sorumlu hesabı açan ya da Fotoğrafı yükleyen kişi olacaktır.

3.3Kullanıcı, Websitesi ya da Aplikasyon üzerinden üyelik ve/veya satın alma sürecini başlatmak istemesi halinde Websitesindekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerlerin yerine getirilmemesi ile ilgili olarak Platform’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı/Üye Hizmetlerden faydalanmak için yapacağı ödemeyle ilgili Platform nezdinde oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacak, ayrıca ödeme sistemleri kaynaklı Bankalardan ve kart sahiplerinden gelebilecek talepler kaynaklı zararları ilk talepte tüm ferileriyle birlikte ödeyecektir.  

3.4.Üye, Mecralar üzerinden kendisi tarafından iletilecek bilgi, içerik ve görüntülerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, küfür, iftira atma, tehdit, taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu içeriklerin internet ve tüm mecralar üzerinde yayınlanması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Aksine yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki - cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. 

3.5Üye ayrıca Etkinliklerde ve/veya sokakta herhangi bir alanda görüntü vermek suretiyle sağlayacağı Fotoğraf ve temin edeceği her türlü görsel içeriğe ait tüm mali hakları (işleme, yayma, çoğaltma ve umuma arz), coğrafi alan, zaman ve mecra sınırlaması olmaksızın Platform’a devretmiş olacağını ve bu devre yönelik her türlü işlemi de bilabedel derhal yerine getireceğini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.6Üye’nin üyelik hesabı üzerinde paylaşmış olduğu her türlü kişisel bilginin, gerekli izinlerin alınmış olması şartına bağlı olarak işleme hakkı Platform’a ait olacaktır. Ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan üyelik bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara, ihtilafa dahil taraflara da iletilebilecektir. 

3.7Üyenin, Üyelik Sayfasına erişmek ve Mecralar üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, kendisi tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.Platform, Mecralarda yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve bu içeriklere link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;

3.9Platform, Üye tarafından beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Websitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve almış olduğu izne uygun olarak paylaşılabilir. Üye, bilgilerinin Platform tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, izinli iletişim metnini onaylamak suretiyle rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Platform söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve sildirme hakkına sahip olacaktır.

3.10Üye, hesabı üzerinden şifresini kullanarak Websitesine giriş yapacak, Etkinlik Sayfalarını ziyaret edebilecek, Fotoğraf satın alabilecek ve sair tüm Hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak üyeliğin devam edebilmesi ve Hizmetlerden faydalanabilmesi için, hizmet bedeli ödemesi de dahil olmak gerekli tüm şartları eksiksiz yerine getirecektir. Bu şartların yerine getirilmemesi ya da Platform’in tespit edeceği sair gerekli her türlü durumda, üyelik askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecektir. Platform gerekli gördüğü durumlarda haklı bir sebebe dayanarak, ilgili kişinin üye olmasını engelleyebilecek, üyeliğini askıya alabilecek, iptal edebilecek, satın almayı iptali yapabilecek ve gerekli gördüğü her türlü  önlemi alabilecektir. 

3.11 Üyelerin, Mecralara bağlanması ve Fotoğraf indirme süreleri/kaliteleri, kendi bağlantı hızlarına göre değişebilecektir. Bu Hizmetlerden faydanlanma performansını etkileyebilecek ancak bu durumdan Platform’un hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır.  Üyenin her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler de kendisine ait olacaktır. 

3.12  Platform tarafından Hizmetlerden faydalanma koşulları ve kuralları sürekli olarak  Websitesinde ilan edilecek ve bu kurallar/şartlar gerekli görülen hallerde Websitesinde yayımlanarak değiştirilebilecektir. Üye, üyelik ilişkisi boyunca bu kuralları/şartları Websitesi üzerinden takip etmek  ve uymak zorundadır.

3.13   Hizmetlerden faydalanma ve satın alınan Fotoğrafların teslimi için Üyeliğin aktif olması gereklidir. Üyelik, Üyelik sayfasından ya da sitede varolan iletişim adresine gönderilecek olan “Üyelikten Ayrılma” başlıklı e-posta ile her zaman iptal edilebilecektir. Ancak iptal işlemi Platform’un onayına bağlı olarak, takip eden ilk aydan itibaren geçerli olacaktır. Bu sırada iletişim listesinden çıkılma talebi iletilmiş ise, 3 iş günü içinde, duyuru ve satış içerikli iletişimler de ayrıca durdurulacaktır. Satın alınan Hizmetlere dair, Mevzuata göre zorunlu olan tüm gönderimler bu hükmün istisnasıdır.

3.14     Hizmet yüz tanıma sistemi teknolijisiyle çalıştığından ötürü, Üyelerin ya da üye olmayan kişlerin yüzleri, diğer Üyelerin Fotoğraf çekimi esnasında aynı karede yer alabilir ve bu sebepten rızası dışında diğer Üyelerle paylaşılabilir ya da Mecralarda yayımlanabilir. Üye ya da ilgili kişi kendisine ait bu tür Fotoğrafların rızası dışında yayımlandığını düşünüyorsa, durumu derhal Platform’a bildirecek ve durumun düzeltilmesini talep edecektir. Platform’un bu durumdan hiçbir surette sorumluluğu yoktur.

3.15     Üyeler, Platform’da sunulan paketlerle Photi puan satın alarak fotoğraf yükleyebilir ve etkinlikler yapabilirler. Üyeler, paket satın alıp etkinlik düzenleyerek, bakiye yönetimi, yönetici paneli ve finansal işlemleri düzenleme yetkileri bulunmaktadır.

3.16     Üyeler, yarattıkları etkinlikler, yükledikleri fotoğraflar ve etkinliklerine katılan kişi sayıları ile ilgili istatistiki bilgiler görme yetkisine sahiptirler. Ayrıca paket satın alan Üyeler, etkinliklerine logo ekleyebilir, halka açık yapabilir veya özel etkinlik veya sayfalar yapabilirler.

3.17     Üyeler, düzenledikleri etkinliklere yüklenen fotoğrafların yönetimi, silinmesi, katılan Kullanıcıları görme, katılan kişileri etiketleme Platform içerisinde diğer yönetimsel yetkilere sahiptirler.

3.18     Üyeler, kendi etkinliklerine katılan Kullanıcıların listesini görebiliyorlar. Buradan da Kullanıcılar ile ilgili şu bilgilere erişebiliyorlar:

3.19     Üyeler, kendi etkinliklerine katılan Kullanıcılarına bildirim gönderebilirler.

3.20     Taraflar, işbu Sözleşmenin gereği olarak diğer tarafça paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için tüm gereken önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşmeye konu Hizmetin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Taraflar, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle karşılaşılabilecek her türlü tazminat talebi, idari para cezası veya her türlü alacak taleplerinden diğer tarafı beri kılmakla yükümlüdür. Taraflar, işbu maddeye aykırılıkları sebebiyle diğer taraftan kaynaklanan söz konusu alacak, tazminat ve/veya idari para cezasını ödemek durumunda kalması halinde ise, diğer taraftan bunun tamamen ve derhal tazminini talep edecektir. Taraflar, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiği takdirde, yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere, diğer taraf adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri diğer tarafa devredecek ve sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecektir. Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafa bildirecektir.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Mecralar üzerinden sunulan Hizmetleri, Platform bilgilerini ve Platform'un telif haklarına tabi çalışmalarını, diğer Üyelere ait görselleri, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Platform'dan talep edilecek her türlü tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

Platform’un; sunacağı tüm Hizmetlere dair yazılımı, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Platform ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır ve izinsiz kullanılamaz.

 

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve FESİH

Platform, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecralarda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ancak Üye Sözleşme değişikliğinden sonra, belirlenen iptal kurallarına uyarak, fesih hakkını her zaman kullanabilir. 

Platform, işbu Sözleşmede belirtilen hakları çerçevesinde veya herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliği iptal ederek, işbu Sözleşmeyi derhal etkili olacak şekilde her zaman feshedebilecektir. 

6. MÜCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Platform işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye  tarafından Platform’dan herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, servis sağlayıcılar kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Platform’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz  bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Platform’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. BİLDİRİM 

Üye’lerle kayıt olurken bildirdikleri e-mail adresi/cep telefon numaraları vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Tüm iletişim bilgilerini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nın sorumluluğundadır.

Üye; Üyelik tarihi itibariyle, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, Sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her türlü talep ve görüşleriniz için Platform İletişim Bilgileri: 

 

İşletme Adı:                  photier.com

Sorumlu Kişi:               Tolga Cinisli

Ticaret Ünvanı:            Paksam Fotoğraf ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

Vergi Dairesi:               Mecidiyeköy

Vergi Numarası:           7190247643

Ticaret Sicil No:            876841

Mersis Numarası:0719024764300014

KEP Adresi:                  paksam@hs02.kep.tr

Merkez Ofis:                Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 Nişantaşı 34371 İstanbul Turkey

Telefon:                        +90 (212) 291 2122

Fax:                             +90 (212) 225 2302

E-Posta:                        ask@photier.com